top of page
Doctor with Files

נגעים שפירים במיתרי הקול

נגעים שפירים במיתרי הקול כגון- יבלות, פוליפ, ציסטה, צלקות ועוד, נגרמים בעיקר בשל שימוש מרובה ומאומץ בקול ולכן שכיחים בקרב זמרים, רבנים, מורים, גננות, אנשי מכירות וכו'. מעבר לשימוש מוגבר בקול במסגרת העבודה, אנשים שבאופיים מרבים לדבר גם נמצאים בסיכון להתפתחות נגעים שפירים במיתרי הקול. לעיתים מספיק מאמץ קולי אחד קיצוני להתפתחות של פוליפ במיתר הקול. גורמים נוספים שיכולים להשפיע על התפתחות נגעים במיתרי הקול הינם עישון (התפתחות בצקת של המיתרים), זיהומים, אלרגיה ועליית חומציות מהקיבה (ריפלוקס).

התפתחות נגעים במיתרי הקול מפריעה לסגירת המיתרים ולתנועת גל הרירית במיתר וכתוצאה מכך לפגיעה באיכות הקול. התלונות השכיחות הינן צרידות, עייפות קולית, צורך במאמץ על מנת להפיק קול, אי נוחות בגרון ולעיתים אף כאב צווארי. בקרב זמרים אופייני קושי או חוסר יכולת לשיר בטונים הגבוהים. הופעת נגעים במיתרי הקול שכיחה בקרב אנשים הסובלים מצרידות או שינוי באיכות הקול ומומלץ להגיע לבדיקת א.א.ג באם התלונה נמשכת מעבר לשבועיים-שלושה.

סוגי הנגעים

בצקת במיתרי הקול

בצקת מיתרים מופיעה בעיקר על רקע של עישון רב ובקרב נשים...

ציסטה במיתרי הקול

נגע שפיר מכיל נוזל המתפתח בתוך מיתר הקול...

פוליפ במיתרי הקול

נגע שפיר במיתר הקול המתפתח בדרך כלל על רקע של מאמץ קולי...

יבלות במיתרי הקול

נגע דו"צ המופיע בחלק קדמי של מיתרי הקול בנקודת החיכוך המרבית ביניהם...

פפילומה במיתרי הקול

נגע שפיר הנגרם ע"י וירוס הפפילומה (HPV)...

צלקת במיתרי הקול

צלקת במיתר הקול יכולה להיגרם בעקבות ניתוח קודם במיתר הקול...

גרנולומה במיתרי הקול

נגע דלקתי-צלקתי המתפתח על רקע של גירוי ממושך...

bottom of page