Performing Surgery

ניתוח מיתרי הקול

ניתוח מיתרי הקול נעשה בהרדמה כללית, בגישה אנדוסקופית (דרך הפה) ללא צלקות בצוואר ונקרא

direct laryngoscopy – הסתכלות ישירה על מיתרי הקול. מאחר ומיתרי הקול עדינים מאוד יש חשיבות רבה לרמת דיוק גבוהה בניתוח ולכירורגיה עדינה. בניתוח נעשה שימוש בפותחן פה המוחדר לגרון (לרינגוסקופ) ומאפשר צפיה במיתרים בעזרת מיקרוסקופ לקבלת תמונה מדויקת, מוגדלת ותלת ממדית של הנגע. דרך הפה מוכנסים כלים יעודים ועדינים בעזרתם נעשה הניתוח במיתרים. במידת הצורך ניתן לשלב גם שימוש בלייזר לכריתת הנגע.

משך הניתוח בד"כ כשעה.

ביום הניתוח


 • יש להיכנס לצום של מזון ושתיה 6 שעות טרם שעת הניתוח

 • יש להגיע לבית החולים שעתיים טרם מועד הניתוח עם הבדיקות השונות והמכתב מרופא המשפחה

 • בדיקת מרדים נעשית בד"כ ביום הניתוח אלא אם כן סוכם אחרת

 • לאחר הניתוח נשארים באשפוז למשך לילה אחד
טרם הניתוח


 • טרם הניתוח נדרשות בדיקות דם: כימיה, ספירה ותפקודי קרישה. כתלות בגיל ורקע רפואי לעיתים יש גם צורך בצילום חזה וא.ק.ג

 • יש להצטייד במכתב סיכום מרופא משפחה הכולל אבחנות רפואיות וכדורים קבועים

 • כדורים שמדללות דם כגון (אספירין, מיקרופירין, פלויקיס) יש להפסיק 7 ימים טרם הניתוח באישור רופא מטפל

 • צוות המזכירות יחתים אותך וידאג להגשת המסמכים לחברת הביטוח או הביטוח המושלם

 • השיבוץ לניתוח הינו בד"כ תוך כחודש עד חודשיים ממועד הביקורת במרפאה. במקרה של דחיפות רפואית נעשה מאמץ לשבץ מוקדם יותר
לאחר הניתוח


 • לאחר ניתוח מיתרי הקול מומלצת מנוחה קולית למשך 7 ימים. אין לדבר ובוודאי שלא ללכת לעבודה או לדבר בטלפון. לאחר מכן ניתן לחזור ולדבר אך יש להימנע ממאמץ קולי. מי שנדרש לדבר הרבה או להרים את קולו במסגרת העבודה, רצוי להתחיל במס' שעות בודדות ולהתקדם בהדרגה כל מס' ימים.

 • צפויה צרידות בימים עד שבועות ראשונים לאחר הניתוח בהם המיתר עובר תהליכי ריפוי.

 • חזרה לשיר אינה מומלצת בחודש הראשון לאחר הניתוח

 • ניתן לאכול ולשתות יחסית כרגיל, במידה ויש רגישות או כאבים בחלל הפה רצויה כלכלה רכה ופושרת. בקרב מי שסובל מצרבות וחומציות יש להימנע ממזון חריף/חמוץ/מטוגן ומארוחה גדולה שעתיים לפני השינה למשך חודש. במקביל מומלצת נטילת כדור סותר חומצה.

 • אין לעשן לפחות חודש ימים לאחר הניתוח ובקרב מי שסובל מצרבות או חומציות רצוי ליטול כדור סותרת חומציות על מנת לאפשר סביבת ריפוי מיטבית של המיתר.

 • באופן נדיר תתכן תחושת רדימות בלשון או שינוי טעם שחולפים כעבור מס' שבועות.

 • במהלך הניתוח נעשה שימוש במגן שיניים למניעת פגיעה בהן, תתכן באופן נדיר פגיעה בשיניים במיוחד במידה והשיניים לא יציבות או חולות.

 • יש לקחת בחשבון שניתוח לא פותר את הבעיה הבסיסית בחלק מהמטופלים של שימוש לא נכון במיתרים ולכן רצוי להיעזר בקלינאי/ת תקשורת על מנת למנוע הישנות של נגעים במיתרי הקול.

 • יש לתאם ביקורת מרפאה כחודש לאחר הניתוח אלא אם כן נאמר אחרת

 • מטופלים לאחר טיפול בתהליך סרטני ימשיכו מעקב קפדני כל מס' חודשים בשנים הראשונות. במקרים אלו ליכולות המעקב המדויק במסגרת המרפאה ולתיעוד הבדיקה יש חשיבות רבה מאוד. הם מאפשרים אבחון מוקדם במקרה של הישנות התהליך, כאשר הוא עדין קטן, וניתוח חוזר תוך פגיעה מוגבלת במיתר הקול.

Yaniv-TP.png

דר' חמצני וצוות המרפאה ילוו אותך בכל השלבים לאורך הדרך תוך מתן הסברים והנחיות מפורטות

ד"ר יניב חמצני