top of page
שיתוק-מיתרי-הקול.jpg

שיתוק מיתרי הקול

חוסר תנועתיות של מיתר הקול נגרם בד"כ בשל פגיעה באספקה העצבית למיתר הקול (שיתוק).

סיבה נדירה יותר היא קיבוע מכאני של מיתר הקול היכולה להתפתח בעקבות הנשמה ממושכת.

הסיבות העיקריות לשיתוק מיתר הקול הינן חבלה לצוואר, ניתוח בצוואר או בחזה, גידול, אירוע מוחי או זיהום ויראלי. כל מקרה של שיתוק מיתר מחייב ראשית ברור למציאת הגורם לפגיעה טרם החלטה על טיפול.

כתוצאה משיתוק המיתר נותר מרווח בין המיתרים בזמן דיבור או בליעה הגורם לבריחת אויר וצרידות או לחדירת מזון לקנה ושיעול.

bottom of page