top of page

תוצאות חיפוש

נמצאו 29 תוצאות עבור ""

 • | Dr. Yaniv Hamzany

  גרנולומה במיתרי הקול נגע דלקתי-צלקתי המתפתח על רקע של גירוי ממושך של מיתר הקול, בד"כ בחלק האחורי של המיתר. הגירוי יכול להיות מכאני - דיבור מרובה ומאומץ, כחכוח, לאחר הנשמה עם צינור בקנה הנשימה או כימי - חומציות העולה מהקיבה. בדרך כלל מדובר על שילוב הגורמים הנ"ל.. תלונה אופיינית צרידות, עייפות קולית, תחושת אי נוחות בגרון, כחכוח. טיפול שמרני יש עדיפות לטיפול שמרני בגרנולומה מאחר ולאחר ניתוח להסרת הגרנולומה תתכן גדילה חוזרת שלה. הטיפול שמרני הכולל נטילת תרופה סותרת חומצה, הימנעות ממאמץ קולי וכחכוח ורכישת הרגלי דיבור נכונים בעזרת טיפולי קול ע"י קלינאי/ת תקשורת. טיפול שמרני קפדני למשך מס' שבועות יכול להביא לנסיגה של הגרנולומה. במידה והגרנולומה גדולה או אינה נסוגה לאחר טיפול שמרני ניתן להסירה בניתוח. טיפול ניתוחי

 • | Dr. Yaniv Hamzany

  צלקת או סולקוס במיתרי הקול צלקת במיתר הקול יכולה להיגרם בעקבות ניתוח קודם במיתר הקול או נזק ממושך על רקע של מאמץ קולי. המיתר הופך להיות נוקשה ולעיתים דקיק יותר וכתוצאה מכך פגיעה ברטט של רירית המיתר וחוסר סגירה של המיתרים בזמן דיבור או שירה . סולקוס הוא נגע הדומה באופיו לצלקת במיתר הקול, יכול להיות מולד או לעיתים להתפתח על רקע של מאמץ קולי. סולקוס בדרגה קלה לא בהכרח יגרום לשינוי משמעותי בקול, בדרגה חמורה פוגע משמעותית באיכות הקול. תלונה אופיינית צרידות וקול לא יציב, עייפות קולית וחוסר יכולת להגיע לטונים גבוהים בשירה. אופייני שהצרידות מתפתחת לאחר ניתוח קודם במיתר הקול, לאחר הרדמה כללית והנשמה עם צינור או צרידות שלמעשה קיימת מילדות. טיפול שמרני קיים מגוון של אפשרויות טיפול בצלקת של מיתר הקול החל מהזרקת סטרואידים או חומר מילוי למיתר הקול שיכולים להיעשות אף במסגרת מרפאתית בהרדמה מקומית ועד ניתוח בהרדמה כללית להזרקת שומן למיתר או הסרת הצלקת. טיפול ניתוחי

 • | Dr. Yaniv Hamzany

  פפילומה במיתרי הקול נגע שפיר הנגרם ע"י וירוס הפפילומה (HPV). הפפילומות יכולות להופיע במקומות שונים בחלל הפה הלוע והגרון כולל על פני מיתרי הקול. שכיחות יותר בקרב ילדים קטנים אך מופיעות גם במבוגרים. קיימת נטייה לחזרה של הנגעים לאחר הסרתם בניתוח מאחר והווירוס הנמצא ברקמה אף פעם לא נעלם לחלוטין. תלונה אופיינית צרידות שהולכת ומוחמרת, לעיתים קוצר נשימה. טיפול שמרני מאחר וקיימת נטייה לחזרה של הפפילומות לאחר הסרתם בניתוח, רצוי לנתח רק כאשר הפגיעה באיכות הקול משמעותית או קיימת הפרעה בנשימה. מומלץ להיעזר בטיפולי קול ע"י קלינאי/ת תקשורת על מנת לשפר ולחזק את עוצמת הקול כמה שניתן. מקובלת נטילת סותרי חומצה שהוכחו בחלק מהמחקרים כיעילים במניעת חזרה של הפפילומות. טיפול ניתוחי * במקרה של ניתוח חוזר ניתן להזריק תרופה אנטי-ויראלית שהוכחה כיעילה בחלק מהמחקרים במניעת חזרה של הפפילומה.

 • | Dr. Yaniv Hamzany

  פנייתך התקבלה נחזור בהקדם

 • | Dr. Yaniv Hamzany

  ציסטה במיתרי הקול נגע שפיר מכיל נוזל המתפתח בתוך מיתר הקול, בד"כ כלל על רקע של שימוש רב ומאומץ בקול. תתכן גם ציסטה מולדת במיתר הקול. תלונה אופיינית צרידות ממושכת עם אירועי החמרה לסירוגין, לעיתים לאחר צינון. עייפות קולית בדיבור ויכולת שירה מוגבלת. טיפול שמרני בד"כ לא יעלים את הציסטה ויש צורך בניתוח על מנת להסירה. יש חשיבות לטיפולי קול ע"י קלינאי/ת תקשורת, על מנת לרכוש הרגלי דיבור נכונים ולמנוע הישנות של הנגע לאחר ניתוח. במקרים נדירים ציסטה יכולה לקטון לאחר שהצינון חלף או לאחר טיפול שמרני ולהביא לשיפור מספק באיכות הקול. טיפול ניתוחי

bottom of page